Gedachtegangen

Woelend in mijn bed
Graaf ik gedachtegangen
Zoekend naar de slaap